หญ้าหนวดปลาดุก

posted on 19 Jul 2008 19:20 by treebasketman
หญ้าหนวดปลาดุก
ชื่อวิทยาศาสตร์: Fimbristylis miliacea (L.) Vahl.
วงศ์: -
ชื่ออื่น: หญ้าหนวดแมว,หญ้าไข่กบ,หญ้าไข่เขียด
ลักษณะทั่วไป:เป็นประเภทกกมีอายุปีเตี้ย ต้นอ่อนจะแตกกอตามแนวเส้นตรงคล้ายพัด ออกดอกเป็นตุ่มมีสีน้ำตาล

หญ้าข้าวนก

posted on 19 Jul 2008 19:14 by treebasketman

หญ้าข้าวนก
ชื่อวิทยาศาสตร์:Echinochloa crus-galli (L.) Beauv
วงศ์: -
ชื่ออื่น: Barnyard grass (อังกฤษ),หญ้าพุ่มพวง,หญ้าคอมมิวนิสต์
ลักษณะทั่วไป:เป็นหญ้าที่มีอายุเพียงปีเดียว ขณะต้นเล็กคล้ายข้าว รอยต่อระหว่างใบ และกาบใบ ไม่มีเยื่อกันน้ำฝน

รวมมะม่วงพันธุ์ต่างๆ

posted on 05 Jul 2008 22:34 by treebasketman

มะม่วงเศรษฐีสยาม
ชื่อวิทยาศาสตร์: -
วงศ์:Anacardiaceae
ลักษณะทั่วไป:เป็นไม้ยืนต้นสูง10-20เมตร แตกกิ่งก้านเยอะ เป็นไม้ทรงพุ่มทรงกลมกว้าง ใบเป็นใบเดี่ยว ออกเวียนสลับรอบกิ่งก้านหนาแน่นในช่วงปลายยอด ใบเป็นรูปใบหอก ปลายแหลม โคนมน เนื้อใบหนา หน้าใบเป็นสีเขียวเข้ม หลังใบสีหม่น ดอกออกเป้นช่อที่ปลายยอด แต่ละช่อประกอบด้วยดอกย่อยจำนวนมาก ดอกเป็นสีเหลืองอ่อนหรือสีเหลืองนวล ดอกมีกลิ่นหอม ผลเป็นรูปกลมรี ปลายผลแหลมและย้อย โหนกผลสูง แก้มเต็มไม่แบน เมล็ดลีบ เนื้อเยอะ ผลเมื่อโตเต็มที่มีน้ำหนักระหว่าง 4-5 ผลต่อกิโลกรัม ผลดิบมีสีเขียวมีรสชาติเปรี้ยว ผลสุกมีสีเหลืองนวล เนื้อไม่แน่นไม่เละและมีรสชาติหวาน

มะม่วงเมืองย่า
ชื่อวิทยาศาสตร์: -
วงศ์:Anacardiaceae
ลักษณะทั่วไป:เป็นพันธุ์ผสมระหว่างมะม่วงน้ำดอกไม้กับมะม่วงพันธุ์ขุนศรี เป็นไม้ยืนต้นสูง 15-20เมตร แตกกิ่งก้านสาขาเยอะ ใบเป็นใบเดี่ยว ออกเวียนสลับรอบกิ่งก้านหนาแน่นในช่วงปลายกิ่ง ใบเป็นรูปใบหอก ปลายใบแหลม โคนใบมน ขอบใบเรียบ เนื้อใบค่อนข้างหนา หน้าใบเป็นสีเขียวสด หลังใบเป็นสีเขียวด้าน ดอกออกเป็นช่อที่ปลายยอด แต่ละช่อประกอบด้วยดอกย่อยเป็นจำนวนมาก ดอกเป็นสีเหลืองปนเขียวอ่อนหรือสีเหลืองนวล มีกลิ่นหอมอ่อนๆ ผลขนาดใหญ่ เป็นรูปทรงกลม รีและยาว เวลาติดผล จะเป็นพวง 2-4 ผลต่อพวง และติดผลดกมาก ผลดิบเป็นสีเขียว ผลสุกเป็นสีเหลือง เนื้อในแน่น ไม่เละ

มะม่วงอกร่องทอง
ชื่อวิทยาศาสตร์: Mangiferaindica Linn.
วงศ์:Anacardiaceae
ลักษณะทั่วไป:เป็นไม้ยืนต้นสูง 10-20 เมตร แตกกิ่งก้านสาขาเป็นพุ่มทรงกลมหนาแน่น ใบเป็นใบเดี่ยวออกเวียนสลับเยอะบริเวณปลายกิ่ง ใบเป็นรูบรีแกมรูปขอบขนาน ปลายใบ โคนใบมน เนื้อใบค่อนข้างหนาแข็ง ผิวใบเรียบเป็นมัน สีเขียวสด หลังใบเป็นสีเขียวหม่น บนาดใบจะใหญ่กว่าใบมะม่วงอกร่องพันธุ์ ดอกออกเป็นเชิงลด แต่ละช่อประกอบด้วยดอกย่อยขนาดเล็กจำนวนมาก เป็นสีเหลืองอ่อนหรือสีเหลืองนวล มีกลิ่นหอม ผลรูปรีมีขนาดใหญ่กว่ามะม่วงอกร่องชนิดอื่น ผลดิบรสเปรี้ยวจัดฉ่ำน้ำ เมื่อผลสุกเป็นสีเหลืองทองทั้งเปลือกนอกและเนื้อในดูเหลืองงาม

มะม่วงพิมเสนมัน
ชื่อวิทยาศาสตร์: -
วงศ์:Anacardiaceae
ลักษณะทั่วไป:เป็นไม้ยืนต้นสูง15-20 เมตร แตกกิ่งก้านสาขาเยอะ ใบเป็นใบเดี่ยว ออกเวียนสลับเป็นคู่ๆหนาแน่นบริเวณปลายยอด ใบเป็นรูปหอก ปลายใบแหลม โคนใบมน เนื้อใบค่อนข้างหนา ใบมีขนาดใหญ่กว่าใบมะม่วงทั่วไป หน้าใบเป็นสีเขียวสดเป็นมัน หลังใบเป็นสีเขียวหมีน ดอกออกเป็นช่อที่ปลายกิ่ง แต่ละช่อประกอบด้วยดอกย่อยขนาดเล็กจำนวนมาก ดอกเป็นสีเหลืองอ่อนหรือสีเหลืองนวล มีกลิ่นหอมอ่อนๆ ผลเป็นรูปรีปลายงอนเล็กน้อย หรืองอนแหลม ผลมีขนาดใหญ่ ผลดิบสีเขียว ผลสุกเป็นสีเหลืองเนื้อแน่น ไม่เละ

มะม่วงหนังกลางวัน  
ชื่อวิทยาศาสตร์: -
วงศ์:Anacardiaceae
ลักษณะทั่วไป:เป็นไม้ยืนต้นสูง10-20 เมตร ใบเป็นใบเดี่ยว ออกสลับเป็นคู่รอบกิ่งก้านหนาแน่นบริเวณปลายกิ่ง ใบเป็นรูปหอก ปลายแหลม โคนใบมน เนื้อใบค่อนข้างหนา ผิวใบเรียบเป็นมัน หน้าใบสีเขียวสด หลังใบสีเขียวหม่น ดอกออกเป็นช่อที่ปลายยอด แต่ละช่อประกอบด้วยดอกย่อยขนาดเล็กจำนวนมาก เป็นสีเหลืองนวล มีกลิ่นหอม ผลเป็นรูปกลมแบนเล็กน้อย ยาว ปลายผลแหลมและงอนขึ้นเล็กน้อย โหนกสูง เมล็ดลีบ

มะม่วงมันตับเป็ด
ชื่อวิทยาศาสตร์: -
วงศ์:Anacardiaceae
ลักษณะทั่วไป:เป็นไม้ยืนต้นสูง10-20 เมตร ใบออกเป็นคู่ๆหนาแน่นบริเวณปลายกิ่ง เป็นรูปหอกปลายแหลม โคนมน เนื้อใบค่อนข้างหนา สีเขียวสด ดอกออกเป็นข่อที่ปลายยอด แต่ละช่อประกอบด้วยดอกย่อยขนาดเล็กจำนวนมาก ดอกเป็นสีเหลืองนวล มีกลิ่นหอม ผลรูปทรงกลมคล้ายผลมะม่วงแก้ว แต่จะขนาดใหญ่กว่ามากลักษณะแบนเล็กน้อย ดูคล้ายตับเป็ด

 

 

 

 

 

edit @ 15 Jul 2008 20:07:48 by I_am_basketman

edit @ 19 Jul 2008 19:13:24 by I_am_basketman